Uitvaartspreker

Een levensverhaal, een in memoriam of een gedicht schetst de overledene. Ik help u graag bij het vinden van woorden voor de herinneringen aan uw overleden dierbare en de betekenis die hij of zij in uw leven had.

Dienstverlening

Nadat we een afspraak hebben gemaakt, kom ik bij u voor het gesprek met alle direct betrokken nabestaanden.

Voor het levensverhaal of het in memoriam van, of het gedicht over uw dierbare zijn uw herinneringen belangrijk. Al pratende over het geleefde leven ontdekken we misschien dat er ruimte is voor een metafoor of symbool.

U ontvangt de uitgewerkte tekst zodat u kunt nalezen of wat u verteld hebt goed is weergegeven. De tekst kan natuurlijk gewijzigd of aangevuld worden.

Tenzij we anders afspreken, spreek ik het levensverhaal, het in memoriam of het gedicht uit op de dag van de uitvaart.