Liefdevol gedenken

Het overlijden van een geliefd persoon is een ingrijpende gebeurtenis en vraagt om vertraging. De dagen na het overlijden zijn vaak juist hectisch; de uitvaart vraagt aandacht.
Nadat de organisatorische kant van de uitvaart is geregeld, komt er meer ruimte voor verstilling en bezinning. Bezinning op de inhoud van de afscheidsbijeenkomst.

Afscheid nemen van het leven van een dierbare doet pijn. Het vraagt om aandacht, begrip en troost. Stil staan bij het geleefde leven en het eren van dit leven in een afscheidsviering kan troosten. Maar het vinden van juist die woorden en beelden die de overledene recht doen, is soms moeilijk. Dan is het fijn dat er iemand luistert en meedenkt over wat nodig is voor een warm en persoonlijk afscheid. Ik help u graag uw dierbare liefdevol te gedenken.

  • wat eindigt

    verlaat ons niet

    geïntegreerd wordt het

    levensadem