Ritueelbegeleider

Een mensenleven kent verschillende ingrijpende gebeurtenissen. Scharnierpunten die – vreugdevol of verdrietig – het leven veranderen. Een ritueel kan houvast bieden bij het zoeken naar een nieuw perspectief.
Een uitvaart kent veel rituelen, een afscheidsbijeenkomst is er één van. In de bijeenkomst is bijvoorbeeld het aansteken van kaarsen een rituele handeling. Een ritueel is betekenisvol en verbindend als het past bij u en uw dierbare overledene. Het biedt in dat geval een bedding voor uw gemis en verdriet.

Een ritueelbegeleider coördineert en begeleidt de inhoudelijke invulling van de afscheidsbijeenkomst en gaat voor tijdens de ceremonie. Ik help u graag uw herinneringen en wensen vorm te geven.

Dienstverlening

Nadat we een afspraak hebben gemaakt, kom ik bij u voor het gesprek met alle direct betrokken nabestaanden.

Voor een persoonlijke ceremonie zijn uw herinneringen en de wensen van de overledene belangrijk. Een ceremonie kent soms een religieuze invulling, soms juist niet. Wilt u zelf iets uitspreken of voordragen? Zijn er jonge kinderen aanwezig? Is er ruimte voor een ritueel of symbool?
Er is veel mogelijk; samen vinden we een manier van gedenken die past bij uw dierbare en bij u.

Na ons gesprek stuur ik u de teksten in een draaiboek. U kunt nalezen of wat we besproken hebben goed is weergegeven. De teksten mogen natuurlijk nog gewijzigd worden. Op verzoek kunnen we nog een keer samenkomen om het draaiboek door te nemen.

In nauwe samenwerking met de uitvaartondernemer begeleid ik vervolgens de ceremonie zoals we hebben afgesproken.